ویژگی‌های اندروید ۶- قسمت اول

در اندروید ۶، از گوشه‌ی سمت چپ دستگاه می‌توانید به Google Now دسترسی پیدا کنید و به این ترتیب شما به راحتی میتوانید با صحبت کردن گوشی خود را کنترل کنید.

redapps.org-13940815-002-nexus-6-marshmallow-voice-lock-screen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *