ویژگی‌های اندروید ۶ – قسمت سوم

در اندروید ۶، share کردن چیزها خیلی آسان شده است. همان طور که در شکل نشان داده شده است شما می توانید این کار را به راحتی انجام دهید.redapps.org-13940816nexus-6-marshmallow-sharing-w782

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *