گسترش گونه‌ی جدیدی از بدافزار اندرویدی از طریق مارکت های چینی

به تازگی گونه‌ای جدید از بدافزارهای موبایل در مارکت‌های چینی در حال گسترش است. این گونه‌ی بدافزار از طریق پیامک منتقل می‌شود. به این ترتیب که برنامه‌ی مخرب شروع به ارسال عکس‌هایی از طرف قربانی به شماره های که در لیست شماره‌های او وجود دارد میکند. شخصی که پیامک مخرب را دانلود کرده است با بازکردن پیامک خودش قربانی می‌شود. این بدافزار به تمامی پیام های رد وبدل شده قربانی دسترسی خواهد داشت و می‌تواند اطلاعات مهم از قبیل اطلاعات تجاری و … را سرقت کند.

منبع

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *