در حال لود شدن. لطفا شکیبا باشید.

برنامه‌نویسی جاوا – مقدماتی

به نام مهربان‌ترین

کتابی که پیش روی شما قرار دارد، جلد اول برنامه‌نویسی جاوا می‌باشد. این کتـاب در دو جلـد تـدوین شده است. جلد ۱ با مباحث مقدماتی در جاوا شروع شـده و مباحـث عمیـق‌تـری را در ۱۱ فصـل خـود تشریح می‌کند. این کتاب به ۳ بخش قابل تقسیم‌بندی است:
۱) بخش اول که مقدمات را در بردارد:
فصل ۱: مقدمه‌ای بر جاوا
فصل ۲: مقدمه‌ای بر برنامه‌های جاوا
فصل ۳: مقدمه‌ای بر کلاس، شی و متدها
۲) بخش دوم که مبانی برنامه‌نویسی را بیان می‌کند:
فصل ۴: عبارت‌های کنترلی – بخش ۱: تخصیص و عمل‌گر ++ و –
فصل ۵: عبارت‌های کنترلی – بخش ۲: عمل‌گرهای منطقی
فصل ۶: نگاهی عمیق‌تر به متد
فصل ۷: آرایه و ArrayListها
۳) بخش سوم که بخش نهایی این کتاب است به برنامه‌نویسی شی‌گرا می‌پردازد:
فصل ۸: نگاهی عمیق‌تر به کلاس و شی
فصل ۹: مبحث ارث‌بری در برنامه‌نویسی شی‌گرا
فصل ۱۰: مبحث چندشکلی و رابط‌ها در برنامه‌نویسی شی‌گرا
فصل ۱۱: مدیریت Exceptionها
این کتاب برای تمامی علاقه‌مندان به یادگیری جاوا مناسب می‌باشد. ادامه مباحث این جلد از کتاب که شامل نگاهی عمیقتر به رشته‌ها، فایل‌ها، Lambda، متدهای بازگشـتی، جسـتجوها، دادهسـاختارهای Generic، هم‌زمانی در برنامه‌نویسی و ارتباط با پایگاه‌داده می‌باشد، در جلد دوم این کتاب آورده شـده است.
از آن‌جا که ما اعتقاد داریم که آموزش زبان برنامه‌نویسـی فقـط بـا مطالعـه و یـادگیری مفـاهیم میسـر نمی‌شود و برای کسب مهارت، لازم است کـه برنامـه‌نـویس درگیـر کدنویسـی و انجـام و اجـرای تمـام مفاهیمی شود که آموخته است، هر فصل از این کتاب شـامل مثـال‌هـا و نمونـه کـدهای بسـیاری نیـز می‌باشد. قبل از شروع، نیاز است که محیط توسعه را فراهم و آمـاده کنیـد. بـرای آمـاده‌سـازی محـیط، نصب نیازمندی‌ها، نصب محیط توسعه و هم‌چنین دسترسی به کدهای هر فصـل مـی‌توانیـد بـه سـایت رِداَپس مراجعه فرمائید. در پایان امید داریم مطالعه این کتاب برای شما مفید واقـع شده و رضایت کامل را از آن کسب نمائید. گروه برنامه‌نویسی برنامه‌های قرمز مشـتاقانه آمـاده دریافـت سؤالات، نظرات و پیشنهادهای شما جهت بهبود عملکرد خود است.

در ادامه خلاصه‌ای از ۱۱ فصل این کتاب تشریح شده است. اگر علاقه‌مند به دریافت کتاب هستید، می‌توانید از لینک‌های زیر کمک بگیرید:

برنامه‌نویسی جاوا (۱) – انتشارات دیباگران


۱     مقدمه‌ای برجاوا

از آن‌جا که جاوا در توسعه طیف وسیعی از برنامه‌های کاربردی، مورد استفاده قرار می‌گیرد، دو نسخه دیگر نیز دارد. نسخه تجاری جاوا برای توسعه برنامه‌های بزرگ، تحت شبکه و تحت‌وب مورد استفاده قرار می‌گیرد. در گذشته بیش‌تر برنامه‌های کامپیوتری به صورت مستقل بر روی کامپیوترها اجرا می‌شدند. در حالی که بسیاری از برنامه‌های امروزی به منظور برقراری ارتباط بر روی شبکه اینترنت به وجود می‌آیند. در این فصل در مورد نسخه‌های مختلف جاوا، محیط برنامه‌نویسی و ایجاد، کامپایل و اجرای برنامه‌های جاوایی صحبت خواهیم کرد.


۲      مقدمه‌ای بر برنامه‌های جاوا

در این فصل با ویژگی‌های مهمی در جاوا از جمله نمایش اطلاعات بر روی صفحه نمایش، ورود اطلاعات به برنامه از طریق صفحه کلید، انجام محاسبات و تصمیم‌گیری آشنا شدیم. تمامی برنامه‌های این فصل سعی در آموزش مفاهیم پایه‌ای در برنامه‌نویسی را داشتند.

برنامه‌های فصل ۲ را از این‌جا دانلود کنید.


۳      مقدمه‌ای بر کلاس، شی و متد

در این فصل آموختیم که چگونه در برنامه‌های جاوا، کلاس و متدهای خود را تعریف کنیم و چگونه از کلاس‌هایی که ایجاد کرده‌ایم، شی ساخته و متدهای آن کلاس را فراخوانی نمائیم. برای هر کلاس متغیرهای نمونه تعریف کردیم تا داده‌های مربوط به کلاس را در خود ذخیره کنند و هم‌چنین متدهایی را پیاده‌سازی کردیم تا کارهای مربوط به کلاس را انجام دهند. هم‌چنین یاد گرفتیم که چگونه یک متد را فراخوانی کنیم، پارامترهای موردنیاز آن را برایش ارسال کرده و بعد از انجام کارش، خروجی آن را دریافت نمائیم. در مورد تفاوت بین متغیرهای نمونه و متغیرهای محلی مطالبی را فراگرفتیم. یاد گرفتیم که چگونه با استفاده از سازنده‌های کلاس، پارامترهای نمونه کلاس را مقداردهی کنیم و شی‌هایی با این مقادیر بسازیم و در نهایت با نوع دادهای double برای اعداد اعشاری آشنا شدیم.

برنامه‌های فصل ۳ را از این‌جا دانلود کنید.


۴      عبارت‌های کنترلی – بخش ۱

در این فصل آموختیم که الگوریتم چیست و چگونه می‌توانیم یک الگوریتم بنویسیم. برای بیان جزئیات بیش‌تر، گام‌های مختلف یک الگوریتم را اصلاح کردیم. سپس با سه نوع ساختار کنترلی (متوالی، انتخابی و تکرار) آشنا شدیم. ساختارهای if…else ،if و while از جمله عبارت‌هایی بودند که در این فصل به صورت مفصل و هم‌راه با مثال توصیف شدند. در آخر فصل نیز عمل‌گرهای تخصیص ترکیبی را هم‌راه با مثال‌های کاربردی معرفی نمودیم.

برنامه‌های فصل ۴ را از این‌جا دانلود کنید.


۵      عبارت‌های کنترلی – بخش ۲

در این فصل مبحث عبارت‌های کنترلی را که از فصل ۴ شروع شده بود، کامل کردیم. در فصل ۴ در مورد عبارت‌های if…else ،if و while بحث کردیم و در این فصل تمرکز بر روی عبارت‌های for ،do…while و switch بود. در این فصل عبارت break را برای خارج شده از یک حلقه و عبارت continue را برای اتمام تکرار فعلی در حلقه و پردازش تکرار بعدی معرفی کردیم. در انتها در مورد عمل‌گرهای منطقی جاوا صحبت کردیم و چندین مثال از عبارت‌های کنترلی را با استفاده از عبارت‌های شرطی پیچیده بیان نمودیم.

برنامه‌های فصل ۵ را از این‌جا دانلود کنید.


۶      نگاهی عمیق‌تر به متدها

در این فصل اطلاعات بیش‌تری از متدها کسب کردیم. در مورد تفاوت بین متدهای ایستا و متدهای نمونه صحبت کردیم و آموختیم که متدهای ایستا با استفاده از نام کلاس، قابل فراخوانی هستند. با عمل‌گرهای + و =+ در مورد رشته‌ها آشنا شدیم و مشاهده کردیم که این عملگرها موجب چسبیده شدن رشته‌ها به یکدیگر می‌شوند.

پشته ردیابی از دیگر مباحثی بود که در این فصل مطرح شد تا توالی فراخوانی متدها را در فریم‌های خود ذخیره کند. تولید اعداد تصادفی امن نیز از مباحث جدید مطرح شده در این فصل بود. در نهایت در مورد متدهای چندریخت صحبت کردیم و گفتیم که متدهایی با نام یکسان اما امضای متفاوت می‌توانند در یک کلاس پیاده‌سازی شوند.

برنامه‌های فصل ۶ را از این‌جا دانلود کنید.


۷      آرایه

در این فصل داده‌ساختاری را معرفی کردیم که کاربرد آن در ذخیره چندین داده از یک نوع است. آرایه‌ها قابلیت ذخیره چنین داده‌هایی را دارند و دسترسی به عناصر مختلف خود را نیز فراهم می‌کنند. هم‌چنین آموختیم که چگونه با روش‌های مختلف، یک آرایه تعربف کنیم، آن را مقداردهی کرده و مقدار عنصری خاص از آن را واکشی نمائیم. عبارت for پیشرفته برای پیمایش آرایه‌ها از دیگر مباحث جدید این فصل بود. در نهایت در مورد متدهایی که قادرند لیستی از آرگومان‌ها با تعداد نامعین را پردازش کنند، آشنا شدیم.

برنامه‌های فصل ۷ را از این‌جا دانلود کنید.


۸     نگاهی عمیق‌تر به کلاس و شی

در این فصل مفاهیم جدیدی در مورد کلاس‌ها را ارائه دادیم. کلاس Time، مثالی است که مفاهیم زیادی از جمله تعریف کلاس با داده‌های private، سازنده‌های چندریخت و متدهای get و set برای دسترسی به داده‌ها و تغییر مقدار آن‌ها را در خود گنجانده است. آموختیم که همه کلاس‌ها، متد toString را از کلاس Object ارث‌بری می‌کنند تا شی را در قالب رشته، چه به صورت ضمنی و چه به صورت صریح توصیف کنند. فیلدهای ایستا و final سازنده‌های بدون آرگومان و سازنده‌های پیش‌فرض، نوع enum و دسترسی در سطح پکیج از دیگر موارد مطرح‌شده در این فصل است. در نهایت کلاس BigDecimal را برای انجام محاسبات مالی دقیق معرفی نمودیم.

برنامه‌های فصل ۸ را از این‌جا دانلود کنید.


۹      برنامه‌نویسی شی‌گرا : وراثت

در این فصل در مورد ارث‌بری صحبت کردیم، قابلیتی که می‌توان با استفاده از اعضای کلاس دیگر بدون کپی آن‌ها، یک کلاس ایجاد کرده و هم‌چنین قابلیت‌های جدیدی را نیز به آن اضافه نمود. در این فصل با کلمه کلیدی extends، ارث‌بری را وارد برنامه‌های خود می‌کنیم. نمایه Override@ یکی از موارد جدید مطرح‌شده در این فصل است، که با استفاده از آن می‌توان متدی از کلاس پدر را در کلاس فرزند بازنویسی نمود. در این فصل هم‌چنین در مورد سطح دسترسی protected صحبت کردیم. فصل با معرفی کلاس Object، به پایان می‌رسد. کلاس Object پدر همه کلاس‌ها در جاوا است.

برنامه‌های فصل ۹ را از این‌جا دانلود کنید.


۱۰      برنامه‌نویسی شی‌گرا : چندریختی و رابط‌ها

در این فصل در مورد ویژگی چندریختی در جاوا صحبت کردیم و توصیف کردیم که چگونه می‌توان شی‌هایی تعریف کرد که از نوع کلاس پدر باشند اما ارجاعی از یک کلاس فرزند را در خود ذخیره نمایند. هم‌چنین کلاس‌های انتزاعی را معرفی کردیم، کلاس‌هایی که قابلیت تعریف کلاس‌های پدر مناسب را برای برنامه فراهم می‌کنند. این کلاس‌ها دارای متدهای انتزاعی هستند. اگر تمامی متدها از نوع انتزاعی باشند کلاس، تبدیل به یک رابط شده و کلاس‌های دیگر می‌توانند آن را پیاده‌سازی کنند. از دیگر مباحث این فصل، متدها و کلاس‌های final بودند، متدهایی که قابلیت بازنویسی و کلاس‌هایی که قابلیت ارث‌بری ندارند.

برنامه‌های فصل ۱۰ را از این‌جا دانلود کنید.


۱۱      مدیریت Exceptionها

در این فصل آموختیم که چگونه exceptionها را در برنامه خود مدیریت کنیم. بدین منظور با بلوک‌های catch ،try و finally آشنا شدیم. مشاهده کردیم که در مدیریت exceptionهای جاوا، کنترل به نقطه پرتاب برنمی‌گردد. در ادامه فصل به طور مفصل در مورد بلوک finally صحبت کردیم و گفتیم که این بلوک در هر صورت (در صورت وقوع و یا عدم وقوع exception) در برنامه اجرا خواهد شد، بنابراین بهترین محل برای آزادسازی منابعی است که برنامه آن‌ها را اشغال کرده است. بلوک‌های catch چندگانه از دیگر مباحث این فصل است. در آخر فصل، مبحث assertion مطرح شد، ویژگی‌های که برای دیباگ برنامه بسیار کاربردی است.

Munza is a Responsive Multi-Concept WordPress Theme built using HTML5/CSS3 features and suitable for creative companies, projects, services.

Newsletters.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit egetvel.